Kyohei Sorita

OFFICIAL SITE

Album

【concert exclusive】Japan National Orchestra Member’s Collection
【concert exclusive】Japan National Orchestra Member’s Collection

1.Saint-Saëns:Introduction et rondo capriccioso, Op.28 Kaoru Oe(Violin), Kyohei Sorita(Piano)

 

2.Chaminade:Concertino pour Flûte, Op.107 Eiko Yagi(flute), Kyohei Sorita(Piano)

 

3.Saint-Saëns:Le cygne Yuya Mizuno(Cello), Kyohei Sorita(Piano)

 

4.Donizetti :Una furtiva lagrima Yota Minakami(Fagotto), Kyohei Sorita(Piano)

 

5.Tchaikovsky:Valse-Scherzo, Op.34 Seiji Okamoto(Violin), Kyohei Sorita(Piano)

 

6.Chabrier:Larghetto Yudai Shoji(Horn), Kyohei Sorita(Piano)

 

7.Handel=Halvorsen:Passacaglia Ken Otsuki(Contrabass), Seiji Okamoto(Violin)

 

8.Schumann:チョウサクヒン70 Adagio and Allegro, Op.70 Kanami Araki(Oboe), Kyohei Sorita(Piano)

 

9.Fauré:Après un rêve Keisuke Morita(Cello), Kyohei Sorita(Piano)

 

10.Elgar:Salut d’amour, Op.12 Souki Kirihara(Violin), Kyohei Sorita(Piano)